71,3 години е средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2020 - 2022 г., сочат данните на Териториалното статистическо бюро.

Спрямо предходния период (2019 – 2021) продължителността на живота намалява с 1.1 години.
Средната продължителност на живота в областта е с 0.6 години по-ниска от средната за страната - 71.9 години.

Жените имат по-дълъг живот от мъжете, посочват още от статистиката. Средната продължителност на живота при мъжете в областта е 68.5 години, докато при жените е 74.4 години.

В национален аспект разликата в продължителността на живота между двата пола е най-малка - в област Шумен (5.9 години) и .най-голяма в област София (8.4 години).

Очакваната продължителност на живота в регионален аспект варира от 69.4 години в област Видин до 74.8 години в област София (столица), като общо в четиринадесет области тя е над средната за страната. При мъжете стойността на показателя по области се движи между 71.4 години (Кърджали) и 65.8 години за област Видин. При жените, които във всички области на страната живеят по-дълго от мъжете, средната продължителност варира в малко по-тесни граници - между 78.4 години за област София (столица) и 73.8 години за област Видин.

ШУМ.БГ