Върховният касационен съд /ВКС/ връща делото срещу Жечко Кюркчиев за инцидента пред „Практикер“ за ново разглеждане от друг състав на Варненския апелативен съд.

Припомняме, че миналия декември магистратите в морската столица намалиха присъдата на Шуменския окръжен съд , като дадоха на подсъдимия условно наказание. Както апелативна прокуратура, така и близките на жертвата Светомира Станчева обжалваха.

"Прилагането на отложеното изпълнение на наложеното наказание следва да е подчинено на поправянето на дееца без ефективно изтърпяване, но наред с това съдът е длъжен да обсъди и въздействието на отлагането и върху другите членове на обществото, което в случая не е сторено от долната инстанция“, се казва в мотивите на Върховният съд, като се добавя, че условното наказание е „явна несправедливост по смисъла на чл.348, ал.5, т.2 от НПК“.

Върховните съдии смятат, че варненските им колеги неправилно са приели за смекчаващо вината обстоятелство това, че подсъдимият е съдействал на органите на досъдебното производство.

Също така те не приемат и заключението, че лошата организация на движението на кръговото кръстовище е също смекчаващо вината обстоятелство. „Това обстоятелство по мнение на този състав е без значение, тъй като по делото няма данни то да е допринесло за настъпване на ПТП. Кръстовището е било регулирано по ред, установен в съответната нормативна уредба, и подсъдимият е бил длъжен да се съобрази с пътните знаци. Експертите са категорични, че при управление с разрешената скорост от 50 км/ч. ПТП не би настъпило“, казват още върховните съдии.

Решението за отмяна на решението на Апелативен съд - Варна и връщането за ново разглеждане не подлежи на обжалване.

ШУМ.БГ