Варненският апелативен съд даде условна присъда на 19-годишния Жечко Кюркчиев за катастрофата при „Практикер“ миналата есен, при която загина 23-годишната Светомира Станчева.

Припомняме, че на първоинстанционният Шуменски окръжен съд осъди младежа на 3 години и 4 месеца, като присъдата трябваше да бъде изтърпяна при първоначален общ затворнически режим. Кюркччиев обжалва.

В решението си от вчера варненските магистрати намаляват наказанието на 3 години, като отлагат изпълнението му за срок от 5 години.

Съдът излага няколко мотива.

На първо място съставът намира, чe обществената опасност нa конкретното деяние, осъществено от подсъдимия, нe се различава с нищо oт типичните случаи зa този вид престъпления и нe може дa бъде определена като завишена или изключителна.
Същевременно взема предвид доклад, утвърден от Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, според който кръговото кръстовище на бул. „Симеон Велики“ и вход-изход на магазин „Практикер“ не е проектирано и изградено съгласно нормативните изисквания, не осигурява безопасното и безпроблемно преминаване по бул. „Симеон Велики“ и създава допълнителни конфликтни точки между участниците в движението и предпоставки за ПТП.

„Въззивната инстанция в крайна сметка приема, че наказанието по отношение на подсъдимия следва да бъде индивидуализирано при превес на смекчаващите отговорността му обстоятелства – млада възраст (18 годишен ученик, понастоящем студент), добри характеристични данни, чисто съдебно минало, критично отношение към стореното, демонстрирано искрено съжаление и съчувствие към пострадалите, съдействие на органите на досъдебното производство.

Като отегчаващи вината обстоятелства настоящият състав на въззивната инстанция откроява значителното превишаване на скоростта на управление на л.а. в градски условия – над 100 км/ч при разрешени 50 км/ч.“, се казва в мотивите.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 15 дневен срок от съобщаването му.

ШУМ.БГ