Здравейте! На кого ли не писах. Пак пиша и се повтарям. Живея на ул."Съединение"97, всяка сутрин отивайки на работа много внимавам да не настъпя поредното кучешко ЛАЙНО (извинявайте, ако звучи вулгарно) ! Всяка сутрин  от около 05,30 до 7,00 седем - осем кучета се извеждат в градинката на ул."8-ми Март"(която е и Детска площадка). Разбира се и тротоара от ОСО нагоре и градинките се маркират (осират)  както трябва, и на никой собственик не му и  минава през ума да почисти след домашният си любимец.

  Но то и в целия град е същото!

   Съгласно "Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Шумен" на Общински Съвет приета с решение №404 по протокол №24 от 30.07.2009  Чл.39 Контрола по изпълнение изискванията  на наредбата (Чл.31 т.7 и Чл.32 решават горе споменати проблеми) се осъществява от упълномощени от кмета на общината лица.

    Общо взето същите неща са записани и в "Закона за Ветиринарномедицинската дейност" от 02,05,2006 Чл.172 т.1; 177 ал.1 т.4; 178.

    Та въпросът ми е: На кой Дявол или Господ трябва да се помоля за да се вземат някакви мерки за отстраняване на тези безобразия ?

Даниел Геренски