Върховният административен съд остави в сила решения на Административен съд – Шумен (АС), с които се отменят заповеди на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен (ОДБХ), касаещи дейността на Екарисажа, съобщиха от пресслужбата на АС. От там уточниха, че решението на Върховния съд е окончателно.

Решенията на шуменския Административен съд са обжалвани пред Върховния от дирекцията по храните в Шумен, но със своите решения ВАС е отхвърлил жалбите.

Със заповедите, издадени от директора на ОДБХ – Шумен, бяха заличени дейностите на обект Екарисаж и бяха обезсилени удостоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на „Брамас - 96“ АД – гр. Шумен.

Върховният административен съд, солидаризирайки се с мотивите на Административен съд – Шумен, е приел, че атакуваните заповеди са отменени законосъобразно, без да са налице твърдените от касатора нарушения. 

ШУМ.БГ