Община Шумен пуска нова, трета поред, обществена поръчка в опит да намери фирма за сепариране на отпадъците на града.

От февруари не действа договорът със стария оператор „Евро импекс“ ООД и всички камиони извозват боклука директно към сметището в „Дивдядово“. Когато отпадъкът не се сепарира обаче, за всеки тон, извозен на депото, общината заплаща на Регионалната инспекция по околна среда и води – Шумен /РИОСВ/.

„С „Евро Импекс“ работихме по договор на цена по-ниска от 25 лева за тон. Сега  условието, което ни поставиха, беше за 120 лева. Кажете ми как да изхвърляме там? Пуснахме обществена поръчка, никой не се яви. Общината плаща на РИОСВ 50 лева на тон, ако няма такава фирма, и затова Сдружението ни реши, всички кметове решихме, че е по-добре да плащаме 50 лв., отколкото 120“, каза за ШУМ.БГ кметът на Шумен Любомир Христов. 

До тази ситуация се стигна, след като на два пъти пропадаха обществените поръчки за избор на фирма, която да сепарира отпадъците на общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците /РСУО/.

Липсата на оператор води и до неизпълнение на заложените цели в общинската Програма за управление на отпадъците.

„В момента се подготвя нова процедура за избор на фирма, която да сепарира отпадъка на община Шумен и останалите общини членове на РСУО. Целта на всички е да се намали количеството на депонирания отпадък. Когато това се случва, се намалява и сумата, която се заплаща за ползване на сметището и която се внася в сметката на РИОСВ. До провеждането на общата процедура за избор на сепарираща фирма за всички общини в РСУО всяка сама търси начини да сепарира отпадъците си“, обясни главният еколог на Шумен Живка Атанасова. Според нея, от общините в Шуменска област само Смядово има сключен договор с друг оператор на сепарираща инсталация.

Атанасова обясни също, че в новата процедура за избор на фирма няма да има промени в ценовите параметри. Новото е, че има поставено изискване за третиране на т.нар. подситова фракция – растителни отпадъци, пръст, малки камъни и др.

Община Шумен не се е отказала да търси варианти за оползотворяване на отпадъка по различни методи и да намали складирането му на депото. „Средства ще се търсят по национални и европрограми. В последните години технологиите за обработване на боклука се развиха много бързо, така че ще опитаме да работим и с тях“, допълни Живка Атанасова.

Наскоро РСУО-Шумен изпрати в Екоминистерството свое мотивирано предложение за допълване на списъците в Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г., за да може да кандидатства за средства за изграждане на собствена инсталация за предварително третиране на смесените битови отпадъци.

ШУМ.БГ