Община Шумен и Общинският съвет в Шумен обявиха нов конкурс за избор на обществен посредник, съобщиха от общинския пресцентър.

Процедурата се провежда отново, тъй като кандидатът, който спечели предишния конкурс, не успя да събере необходимите две трети от гласовете на общинските съветници, за да заеме поста.

Желаещите да участват в конкурса трябва да подадат документи запечатани в плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“ в деловодството на общинската администрация в срок до 17.30 часа на 31 август 2021 година.

Пълният комплект от документи трябва да съдържа молба до временната комисия за избор на обществен посредник, автобиография по европейски образец, копие от диплома за висше образование, подписано от кандидата, медицинско свидетелство, удостоверение за психично здраве, свидетелство за съдимост, което не се прилага към документите, а се изисква по служебен път, мотивационно писмо в обем до 2 страници и декларация – съгласие за обработване на лични данни. Образец на формуляра за обработване на лични данни може да се изтегли от интернет страницата на Община Шумен в секция „Конкурси“.

Обявата е публикувана в секция „Конкурси“ на официалния сайт на Община Шумен. Допълнителна информация кандидатите могат да получат на тел. 054/ 857 721 или на 054/ 857 764 в общинската администрация.

ШУМ.БГ