С над 10 млн.лв. се финансират над 20 социални услуги, които предлага община Шумен на жителите си. Обгрижват се близо 3500 души. В много от услугите са обхванати повече хора, отколкото е капацитетът им. Заявления за ползване на: лична помощ, асистентска подкрепа, патронажна грижа и др. продъжават да се приемат.

Това обобщи на пресконференция днес заместник-кметът по здравеопазване и социална политика д-р Светлана Маркова.

„Подкрепата, която оказваме на нуждаещите се хора се финансира с държавно делегирани дейности, както и по проекти, които сме спечелили по европрограми. Продължават да функционират услугите в Дома за възрастни хора, Дома за хора с умствена изостаналост, Центрове за подкрепа на хора с увреждания, за настаняване от семеен тип, Център за ранно детско развитие, лични асистенти др. Развиваме и по-нови услуги, които се наложиха по време на пандемията  - топъл обяд, патронажна грижа, лична помощ, асистентска подкрепа и др“, обясни д-р Светлана Маркова.

Тя допълни, че в ход е проект на община Шумен за създаване на Дневен център за хора с увреждания и техните семейства. 30 души и техните семейства ще получават подкрепа, след като центърът бъде изграден, като се предвижда това да стане през следващата година.

За спецификата на по-новите услуги асистентска подкрепа и патронажна грижа на пресконференцията днес говориха експертите в общината Симона Колева и Севелина Колева.

По услугата асистентска подкрепа могат да бъдат обхванати 237 души, а в момента се обгрижват 132 човека. „Това е пилотна социална услуга към новия Закон за социалната помощ и се администрира само от общините. Сумата, която е предвидена за разходи (вкл. заплати) е 944 445 лв. Социалните асистенти, които се грижат за хората по тази услуга са 39“, каза Симона Колева. Тя допълни, че от тази услуга могат да се възползват хора, които имат ТЕЛК с чужда помощ и такива, които са над трудоспособна възраст и не могат да се  справят сами с ежедневните си нужди. „Услугата е почасова, като един асистент може да обгрижва до 4 човека“, каза още Колева и допълни, че по програмата се набират както потребители, така и асистенти.

Севелина Колева обясни, че по двата компонента на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ са обхванати повече хора от първоначално заложените параметри. „По компонент 2 (обхваща хора с увреждания и възрастни,) се обгрижват 238 души при капацитет 201, а по компонент 3, който възникна като услуга поради пандемията, се обгрижват 418 души при капацитет от 349 (тук се предоставя помощ за пазарене на храни, лекарства, плащане на сметки, като това се прави със средства на потребителите на услугата). Справяме се с увеличената дейност и не връщаме никой“, обясни Севелина Колева.

Кандидатстването за тези социални услуги на Община Шумен е максимално улеснено, като може да се подаде заявление по телефон, по мейл или на място в сградата на бившия Битов комбинат на ул. „Цар Иван Александър“.

ШУМ.БГ