Единствено „Барс“ АД подаде оферта за ремонта на улици в селата от община Шумен, за който бяха осигурени 4 млн. лв. чрез банков заем.

Срокът за подаване на документи изтече. На сайта на Агенцията за обществени поръчки все още не е обявено ценовото предложение на шуменската фирма.

Възложителят иска да се ремонтират частично или основно близо 80 улици и площади в 26-те села на общината.

Според запознати, именно големият обем работа и малката сума, приготвена за ремонта, са отказали другите фирми да участват в поръчката.

Предстои комисия да разгледа офертата на „Барс“ и да прецени дали е изпълнила всички условия. След това с фирмата ще се сключи договор. Ремонтът ще се прави „на инженеринг“ – т.е. изпълнителят ще извърши сам и проектирането, и строителството, и авторския надзор.

До 11 юли е срокът за подаване на оферти за другата голяма поръчка на община Шумен – тази за ремонта на улици в града.

ШУМ.БГ