Шуменската пътностроителна фирма фирма „Автомагистрали – Черно море“ АД и свързаната с нея „Винс Ин Хок“ ЕООД ще извършат големия ремонт на улици и междублокови пространства в Шумен, за който общината изтегли 16-милионен заем.

Комисията по обществената поръчка публикува ценовите оферти на участниците, които са допуснати до този етап на процедурата. Припомняме, че общо шест сдружения и фирми подадоха документи за участие. Четири са отстранени.

Поръчката е разделена на три обособени позиции

За ремонтите на улици в „зона Център, зона Център 2, зона Аквапарк, зона Марица и зона Тракия“ ценовото предложение на „Автомагистрали – Черно море“ АД е за 5 387 000 лв. без вкл. ДДС. Прогнозната стойност, посочена в заданието за тази позиция бе 5 416 666 лв. без ДДС.

За втората позиция в обществената поръчка, която обхваща ремонт на улици в „зона зала Арена - Шумен, зона парк Шуменско плато, зона ПМГ, зона хотел Шумен, зона Добруджа и зона филиал Шуменски университет“, е публикувана също една ценова оферта. Тя е на „Винс Ин Хок“ ЕООД за 5 416 066 лв. без ДДС. Приготвената от общината сума за тази позиция бе в размер на 5 416 666 лв. без ДДС.

Една е публикуваната оферта и за третата обособена позиция, която включва ремонт на междублокови пространства. Предложението е отново на „Винс Ин Хок“ ЕООД и е за 2 469 500 лв. без вкл. ДДС. Прогнозната стойност за тази позиция бе в размер на 2,5 млн. лв. без ДДС.

Комисията все още не е излязла с протоколи от своята работа и решение за избор на изпълнители. Очаква се ремонтните дейности по улиците да стартират идната пролет. Списъци на улиците, които са определени за ремонт, може да видите тук.

ШУМ.БГ