Общинският съвет в Шумен отхвърли искането на кмета на село Мадара Неделчо Неделчев за провеждане на нов референдум за жителите на селото, в който да се гласува за по-голяма финансова независимост на селото и повече правомощия на кмета на Мадара.

Докладната бе гледана за втори път, като при първото й обсъждане, тя бе отложена с мотивите, че три от въпросите в референдума противоречат на Закона за местното самоуправление и местната администрация и не може да бъдат поставени на допитване.

Днес с 38 гласа „за“ и с 1 „въздържал се“ Общинският съвет изцяло отхвърли искането за референдум.

Кметът на Мадара искаше 100% от постъпленията от продажба на активи на територията на селото да се връщат в Мадара. 80% от приходите от наеми и аренда също да се използват за дейности от местно значение. Третият въпрос определя кмета на селото като последна инстанция, която да разрешава продажба, отдаване под наем и концесия на общински активи. Четвъртият въпрос бе кметството на Мадара да стане разпоредител с бюджетни средства от втори тип, каквито са общинските предприятия.

Припомняме, че през 2021-ва година по искане на кмета на Мадара Общинският съвет разреши и се проведе референдум за отделяна на Мадара от община Шумен. Тогава жителите на селото категорично отхвърлиха това искане.

ШУМ.БГ