Областният управител проф. Стефан Желев издаде заповед, с която определя като незаконосъобрзно искането за свикване на местен референдум за отделяна на село Мадара от община Шумен и преминаването му към община Каспичан.

Припомняме, че местният парламент на Каспичан даде съгласие за допитването, а този в Шумен не взе решение.

Мотивите на областния управител са много на брой и са описани на 3 страници.

На първо място процедурата за провеждане на референдум за административно-териториалната промяна е следвало да се стартира по текстове от глава „Гражданска инициатива“ на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, а не както кметът на Мадара го е направил по други членове на същия закон.

Също така в Методическите правила за оформяне на преписки за извършване на административно–териториални промени по Закона за административно–териториалното устройство на Република България процедурата за подаване на искане за провеждане на референдум за промяна границите на община е приравнена на процедурата за подаване на искане за провеждане на референдум за създаване на община и следва да бъде осъществена от местна гражданска инициатива. В случая с Мадара инициативата е дошла неправилно от кмета на селото Неделчо Неделчев.

Според юристите на Областна администрация не е представен протокол от проведено събрание на не по-малко от 50 граждани с избирателни права, с който да е одобрено предложението до общинските съвети, да е избран инициативен комитет, да е одобрена бланката за събиране на подписите и е определен срока, реда и местата за събирането им при спазване на съгласувателна процедура с кмета, както и приложен списък с имената, постоянните адреси, ЕГН и подписите на участвалите в събранието граждани. “В този смисъл приложената от кмета на  Мадара „подписка“ не следва да се възприема като подписка по смисъла на  Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление”, се казва още в заповедта на проф. Желев.

Не на последно място – в същия закон е записано, че подписката трябва да се проведе като преди това е проведена информационна кампания, даваща възможност за направата на информиран избор от страна на участващите в нея, а това също не било направено.

Заповедта на областния управител може да се обжалва от Общински съвет-Каспичан пред Административния съд в Шумен.

ШУМ.БГ