Община Шумен се отказва от идеята за изграждане на собствено предприятие за сепариране на битови отпадъци. Няма да търси и частен инвеститор, няма и желание да влиза в публично-частни партньорства.

Това се казва в доклад по темата за боклука, изготвен от кметската администрация. В него обширно са изследвани възможностите за търсене на  източници на европейско финансиране, както и ползването на възмездни финансови инструменти.  

„Становището на общинската администрация е, че до края на мандата няма време за водене на подобни преговори, освен това липсва политически консенсус по проблемите с преработката на отпадъците. Считаме, че този въпрос следва да се решава по време на следващия мандат“, пише в доклада.

В документа са изброени неуспешните опити да се привлече частен инвеститор – първо финландска фирма с идея за инсталация за механично биологично третиране на отпадъци на стойност 25 млн. евро, след това германци с инсталация за производство на пелети от боклук на стойност 30 млн. евро.

Говори се и за последното намерение на български инвеститор да купи парцел край депото в „Дивдядово“ за изграждане на инсталация за производство на RDF. Въпреки че продажбата на общинския терен е за трети път в дневния ред на предстоящата сесия на местния парламент, от администрацията посочват, че „отказът на Общински съвет за продажба на подходящ терен и развилите се дебати отказаха инвеститора“.

ШУМ.БГ